Archiwum kategorii: Modele lusterek

Podział zwierciadeł

Wyróżniamy, zatem zwierciadła płaskie. Tego typu zwierciadła stosuje się głównie w celu zmienienia kierunku biegu bądź też rozdzielenia promieni świetlnych. W zwierciadle płaskim obraz obiektu znajduje się poprzez wykonanie odbicia symetrycznego względem płaszczyzny zwierciadła. Powstały w ten sposób obraz jest pozorny, prosty i tej samej wielkości, co oryginał. Zwierciadła wklęsłe tworzą obraz pozorny, prosty i powiększony natomiast zwierciadła wypukłe/rozpraszające służą ogniskowaniu czy też rozogniskowywaniu promieni świetlnych.

Zwierciadła dzielimy również na zwierciadła z różnymi rodzajami krzywizny. W związku z tym wyróżniamy zwierciadła sferyczne, których powierzchnia jest fragmentem sfery i wykorzystuje się je podobnie jak soczewkę, zwierciadła cylindryczne, paraboliczne czy hiperboliczne.