Archiwum kategorii: Naprawy

Recykling

Recykling dzieli się poszczególne etapy

Sortowanie Opiera się na rozdzieleniu różnorodnych typów odpadów. Najkorzystniejsze jest, kiedy sortowanie toczy się na szczeblu selektywnej zbiórki odpadów. Dokonywane jest ono poprzez użytkowników, czyli toczy się na szczeblu niedalekim projektowania odpadów. Odpady ze zbiórek są mniej zanieczyszczane i bardziej przydatne do obróbki.

Rozdrabnianie Odpady gromadzone w zbiornikach do zbiórki selektywnej są najczęściej w formie nieprzydatnej do bezpośredniego przetwórstwa. Rozdrabnianie materiałów sztucznych dzieje się w młynach wyposażonych w noże tnące oraz sita separujące odpady o wymaganej wielkości. Rozdrobnienie odpadów ułatwia ich transport.

Mycie śmieci ze szkła i tworzyw nienaturalnych które zazwyczaj są zanieczyszczone i domagają się mycia. Dlatego wykorzystuje się wanny myjące zawierające kąpiele wodne z detergentami. Po myciu konieczne jest odwirowanie i osuszenie odpadów.

Wytłaczanie Stanowi zasadniczy szczegół linii technologicznej odzysku mechanicznego. W tym stadium wytwarzany jest artykuł finalny, który może zostać granulat albo, w przypadku szkła, wyrób finalny o formie użytkowej.

Następne W linii odzysku powinny znaleźć się przy tym najmniejsze elementy towarzyszące takiego rodzaju, jak transportery, cyklony , a oprócz tego silosy, jakie spełniają możliwości magazynowe oraz homogenizujące odpady. Oprócz tego mają możliwość występować specyficzne urządzenia pomocnicze: krystalizatory czy aglomeraty.